NimiHaridus
Ly Layla KrikkEesti keele kui teise keele õpetaja, pedagoogika magister
Liina Lutsepp Eesti keele kui teise keele õpetaja, eesti ja soome-ugri filoloog
Nadežda Bekker Eesti keele kui teise keele õpetaja, inglise ja prantsuse keele filoloog
Larissa Rajevskaja Eesti keele kui teise keele õpetaja, eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja
Seidi Lamus-Tšistotin Eesti keele kui teise keele õpetaja 
Evelin MüüripealVene kooli eesti keele õpetaja, soome keele õpetaja, eesti filoloog
Edith Naar Eesti keele kui teise keele õpetaja, vene filoloogia
Jaanika Stackhouse Eesti keele kui teise keele õpetaja