Õpetaja nimi Kvalifikatsioon
Kaire Pihelgaseesti keele ja kirjanduse õpetaja
Sirli Kivisalusaksa keele õpetaja, filoloog
Miina Puuseppeesti keele õpetaja vene koolis
Larissa Rajevskajaeesti keele õpetaja vene koolis, eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja
Evelin Müüripealeesti keele kui teise keele õpetaja
Kristiina Rattasseppeesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kristina Johanneseesti keele kui võõrkeele ja eesti kultuuriloo õpetaja
Anu Kihulanevene filoloog
Edith Asveiteesti filoloog
Kai Ilustrummeesti keele ja kirjanduse õpetaja